Thông tin từ hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, những nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN-MT từ nay đến cuối năm 2017 là: trình Quốc hội dự án Luật Đo đạc và bản đồ; quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 8 quyết định, và ban hành theo thẩm quyền 70 thông tư thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước…
Trong lĩnh vực quản lý đất đai, Bộ TN-MT sẽ tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ để Thủ tướng sớm phê duyệt các đề án về tích tụ đất đai; thí điểm thế chấp tài sản gắn với quyền sử dụng đất tại ngân hàng ở nước ngoài; đo đạc, lập hồ sơ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận đối với các nông, lâm trường…
Đáng lưu ý, Bộ TN-MT sẽ hoàn thành trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) cấp tỉnh trong quý 3 và đôn đốc các địa phương hoàn thành thẩm định và phê duyệt điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020 cấp huyện…

ANH THƯ

Nguồn: sggp.org.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here