Một trong những điểm rất quan trọng doanh nghiệp phải lưu ý khi làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, đó là doanh nghiệp phải làm việc với những cơ quan khác nhau như cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan hải quan,…. Trình tự, thủ tục làm việc với cơ quan nào sẽ do pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực đó quy định. Và doanh nghiệp, là đối tượng điều chỉnh của luật doanh nghiệp, do đó, mọi hoạt động của chủ thể này từ khi đăng ký thành lập, hoạt động đến khi giải thể đều phải tuân theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Vậy khi doanh nghiệp giải thể, thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể của cơ quan đăng ký kinh doanh được quy định như thế nào?

Sau đây, công ty Luật PhamLaw xin được giới thiệu quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo đó, bước đầu tiên để giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp đó phải họp, thông qua và ban hành quyết định giải thể doanh nghiệp.

Kể từ khi ban hành quyết định giải thể, trong vòng bảy ngày làm việc, doanh nghiệp phải gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh để cơ quan đăng ký kinh doanh đăng tải tình trạng doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính và số nợ chưa thanh toán hết thì kèm theo quyết định giải thể doanh nghiệp phải gửi danh sách chủ nợ và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp. Và sau khi đã giải quyết hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Về phía cơ quan đăng ký kinh doanh, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giải thể doanh nghiệp hợp lệ (theo quy định tịa Điều 204 Luật Doanh nghiệp năm 2014) phải thực hiện cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp vào cơ sở dữ liệu và đăng công báo lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có một điểm mới đáng chú ý, trong vòng 180 ngày (06 tháng) kể từ ngày nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến phản đối của cơ quan Thuế hay các tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thì cũng sẽ cập nhật tình trạng doanh nghiệp vào hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời đăng công bố lên Cổng thông tin quốc gia.

Có Thể Bạn Quan Tâm :
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty.html
https://phamlaw.com/bieu-mau-ho-so-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.